top of page
KRNOV_situace.jpg

Náměstí v Krnově

Po asanaci spojené s poválečným odsunem Němců se prostor Krnovského náměstí stal předimenzovaným. Na náměstí se ocitly budovy různé kvality architektury fasád a propojení s veřejným prostorem. Těžiště území vnímáme v okolí historických staveb, k nimž přimykáme náměstí původní proporce. Nové členění prostoru je dosaženo vložením

hmoty zeleně, která je dále členěna pěšími cestami a průhledy na jednotlivé ostrovy vytvářející prostor parkového charakteru.

zákres2E_večer.jpg
KRNOV-4-večer.jpg
KRNOV-namesti.jpg
pricny_rez.jpg
podelny_rez.jpg
bottom of page