top of page

Obecní dům

Moravské Bránice

Projekt doplňuje chybějící veřejný prostor do historického jádra moravské vesnice. Nová náves je definována novostavbou obecního domu, dlažbou a stromořadím. Objekt poskytuje zázemí pro samosprávu, veřejný život, hasiče a údržbu. Forma reaguje na kontext a tvar pozemku. Lineární dům odděluje soukromé od veřejného a oživuje vzniklé prostranství. Soudobého výrazu dosahuje za použití tradičního tvarosloví. Přízemní bezbariérová budova zajišťuje pohodlný provoz pro uživatele. Krov je využit jako rezerva a dává společenským místnostem velkorysý rozměr.

bottom of page