top of page

Lávka 
pro hydrometeorology

Lávka z budovy hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem - Kočkově do protějšího svahu, kde jsou umístěné měřící přístroje. Lávka usnadňuje  cestu za odečtem dat. Nahradila původní lávku z nižšího patra, kterou nebylo možné podjíždět.

Design lávky vychází z výpočtu vnitřních sil na diagonálách příhradového nosníku, které se směrem ke středu zmenšují. Tím je umožněn jejich nižší sklon - větší rozkročení - oproti diagonálám krajním.

aktuálně:

realizováno

interier.jpg
bottom of page