top of page
zakres02small.jpg

Muzeum Rýmařov

Rekonstrukce - veřejná architektonická soutěž

Princip návrhu spočívá ve snaze měřítkově se přizpůsobit okolí. Historický objekt muzea, provozní sokl a na něm stojící přístavba s depozitářemi tvoří soubor provozních částí. Objekt muzea je dispozičně očištěn a zpřehledněn. Obnoveno je původní členění fasády. Krov je nahrazen novou soustavou s matricí vikýřů umožňující variabilní využití volného prostoru bez zásadního zvětšení hmoty směrem do náměstí . Na střechách vložených kubusů navrhujeme exteriérové výstavní plochy. Zahrada slouží pro parkování a vstup do přístavby.

interiér01small.jpg
situacia500.jpg
1NP.jpg
1PP.jpg
2NP.jpg
REZ-AA.jpg
REZ-BB.jpg
3NP.jpg
REZ-CC.jpg
bottom of page