top of page
Untitled-1.jpg
Untitled-2.jpg
situace_edited.jpg

Bytový soubor Terchovská

Bytový súbor Terchovská sa nachádza v okrajovej časti Trnávky, v tesnej blízkosti rušných ulíc Galvániho a Rožňavskej. Trojuholníkový pozemok svojím umiestnením ukončuje nízkopodlažnú zástavbu charakteristickú pre Trnávku. Urbanistické riešenie bytového domu vychádza práve z týchto dvoch daností – na jednej strane reaguje na výšku okolitej zástavby a zároveň tvorí akúsi hlukovú clonu na hrane hlukom zaťaženej ulice Galvániho.

 

Hmotové riešenie bytového domu vychádza z konceptu otvoreného bloku. Na severovýchodnej a juhovýchodnej strane ho tvorí hmota tvaru L. Na západnej strane, pozdĺž ulice Terchovská dopĺňa hranu „fitness - playground“ viacúčelová plocha.

 

Využívajúc typológiu chodišťových sekcií a členenie na polpodlažia, hmota domu sa zvyšuje smerom od nízkopodlažnej zástavby do stredu L-ka. Byty v každej sekcii sú pristupné z oboch medzipodest. V severovýchodnej hmote sú byty orientované do vnútrobloku. Orientácia bytov je navrhnutá s ohľadom na maximálne pohodlie (akustické, svetelné, preslnenie) jej obyvateľov.

 

Parkovanie je pre rezidentov je umiestnené v 1.PP, návštevnícké miesta sú s ohľadom na úsporu plochy navrhnuté pozdĺž ulíc Banšelova a Terchovská. Ulica Terchovská je koncipované ako obytná ulica.

 

Fasády vychádzajú z dispozícií a orientácií bytov. Smerom do ulice Glvániho a Banšelova je fasáda „zazubená“. Striedanie polpodlaží a plastickosť sú nástojom členenia hmoty na menšie celky.

Untitled-3.jpg
bottom of page