top of page

Parkovací dům Vlastina

Parkovací dům při plánované nové tramvajové trati, v blízkosti významných rozvojových ploch a jako součást souboru sídliště na Dědině. Obchodní parter se přimyká k ulici Vlastina a oživuje veřejný prostor. Nízká horizontální hmota kontrastuje s vertikálami obytných budov. Dispozice parkovací části je založena na cirkulaci okolo atria. Celkový počet parkovacích stání je 275.

2.místo ve veřejné architektonické soutěži

bottom of page